Aktualności

Kalendarium


O naszej szkole

Aktywna Mała Szkoła to sieć Niepublicznych Szkół Podstawowych, profilowanych w zależności od zainteresowań dzieci i ich predyspozycji, która oprócz podstawy programowej realizuje dodatkowe zajęcia,
wykorzystując metodę projektu edukacyjnego, pracę w grupach różnowiekowych, ocenianie kształtujące i pedagogikę zabawy.

Szkoła Podstawowa AMS
ul. P. Eluarda 51-55
54-019 Wrocław, (bud. ZS r 24 we Wrocławiu)
tel. 71 307 06 80, 535 481 245
e mail: ams@fala.edu.pl
Kierownik placówki: Bożena Nowak

Organ prowadzący:
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
ul. W. Syrokomli 6
51-141 Wrocław
tel/fax. 71 794 54 52
e mail: biuro@fala.edu.pl