21 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi. To nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety, dlatego też każdy powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Nasze życie jest od niej uzależnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej egzystencji - naszej i naszych dzieci. Z tego powodu musimy o nią dbać, nie tylko 22 kwietnia, ale w każdy dzień.Działania tego dnia rozpoczęliśmy od zajęć edukacyjnych na temat dbania o naszą planetę. Uczniowie klas 1- 3 podzieleni na grupy, mieli za zadanie napisać swobodne teksty na temat Ziemi – naszej planety ( odsyłamy Państwa do zapoznania się z tekstami zamieszczonymi w zakładce – blog dzieci). Następnie wszyscy uczniowie wzięli udział w działaniach proekologicznych – między innymi zbierali śmieci znajdujące się w parku przy ul. Zachodniej.

IMG_1477.JPG IMG_1478.JPG IMG_1479.JPG IMG_1480.JPG IMG_1487.JPG IMG_1488.JPG IMG_1489.JPG IMG_1490.JPG IMG_1493.JPG IMG_1494.JPG