1. Uczeń wie kim jest, zna siebie i swoje korzenie
  2. Odczuwa sens życia
  3. Potrafi myśleć samodzielnie i dokonywać wyborów opartych na wartościach
  4. Ma siłę charakteru pozwalającą skutecznie działać i osiągać cele
  5. Potrafi zdobywać potrzebną wiedzę, wie gdzie taką wiedzę może nabyć, do czego się odwołać
  6. Dba o swój rozwój przez całe życie, lubi poznawać i uczyć się (w szerokim tego słowa znaczeniu)
  7. Umie budować dobre relacje z innymi
  8. Potrafi odpoczywać, regenerować własne siły, umie zorganizować własny czas wolny we właściwy sposób
  9. Jest człowiekiem szczęśliwym!!!!! I od tego powinno zacząć się cała edukację