Joanna Petri – Wice Dyrektor Szkoły Podstawowej AMS

Joanna Petri – Wice Dyrektor Szkoły Podstawowej AMS

„Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną”. Jean Cocteau

Nauczycielka dyplomowana z 25-letnim stażem pracy. Absolwentka studiów na wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek pedagogika w zakresie nauczania początkowego oraz Studium Nauczycielskiego z nauczania początkowego. Od wielu lat współpracująca z doradcą metodycznym Pracowni Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej przy Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W swojej pracy kieruje się indywidualnym podejściem do uczniów oraz dba o odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań. Wkład i zaangażowania w pracę pozwalają jej odnosić sukcesy z dziećmi na szczeblu miejskim i ogólnopolskim. Autorka i współautorka różnorodnych projektów edukacyjnych dla uczniów klas 1- 3 oraz zindywidualizowanej pracy z podopiecznymi. Koordynatorka konkursu matematycznego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych oraz konkursu recytatorskiego dla uczniów klas 1 -3 na szczeblu miejskim, we współpracy WCDN. Autorka wielu artykułów ukazujących się na łamach gazety osiedlowej – Wrocław Nadodrze, Wrocław – Krzyki.

W pracy zawodowej wyznaje zasadę, że nauczyciel powinien być partnerem zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. Dla współpracowników życzliwa koleżanka, która chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i dla, której nie ma rzeczy niemożliwych.

Bożena Nowak – Dyrektor Aktywnej Małej Szkoły we Wrocławiu

Bożena Nowak – Dyrektor Aktywnej Małej Szkoły we Wrocławiu

Magister socjologii, doradca kariery. Od 2004 roku pracuje jako specjalista ds. wizerunku i kreowania kariery, trener biznesu, analityk rynku w ramach różnych programów pomocowych UE. Od 2008 roku prowadzi stowarzyszenie Media i Kultura zajmujące się działalnością edukacyjną, społeczną i medialną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest autorką kilku publikacji oraz scenariuszy zajęć dotyczących outplacementu, kreowania wizerunku, savoir vivre w biznesie, metod poszukiwania pracy, zarządzania talentami. Pracuje od wielu lat z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej Fala, współpracuje ze środowiskiem lokalnym stowarzyszonym jako Aktywna Leśnica we Wrocławiu, w 2015 przystąpiła do projektu Active Citizens w ramach którego realizuje projekty obywatelskie dla Leśnicy (Wrocław) i uzyskała certyfikat facylitatora Active Citizens. Prywatnie mama Tymona i Natalii, wielbicielka kawy i samby brazilijskiej, książek i muzyki klasycznej.