Najnowsze badania empiryczne w edukacji dowodzą, że skuteczne środowisko edukacyjne musi być różnorodne, bogate w różne sytuacje edukacyjne, zróżnicowane metody, formy i środki przekazu, oparte zarówno na uczeniu się indywidualnym, jak i zespołowym. Uczenie się musi być aktywne, nie bierne a atmosfera podczas nauki musi być przyjazna i zbudzać pozytywne emocje. Jak łatwiej zapewnić takie warunki niż przez uczenie się w działaniu?