Bo od początku stawiamy na obowiązywanie w niej wspólnie przyjętych zasad komunikacji i współpracy. To rodzaj kontraktu –umowy między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Umawiamy się, co robimy (szanujemy nawzajem, mówimy prawdę, doceniamy najmniejszy wysiłek) i czego nie robimy (nie krzywdzimy, nie krytykujemy, jeśli nie mamy własnej propozycji).

Zarówno lokal, jak i sprzęt oraz wyposażenie edukacyjne spełnia wszelkie standardy BHP i normy sanitarne. Dzieci podczas zajęć lekcyjnych przebywają pod opieką doświadczonych nauczycieli, a podczas zajęć pozalekcyjnych – również innych ekspertów (także rodziców/dziadków) którzy biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Jako szkoła na prawach szkoły publicznej, która spełnia wymagania dla szkół publicznych, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę. Jest to kadra wysoko zmotywowana, bo zatrudniana bez karty nauczyciela. Zatem nie przywileje karty, ale rozwój dzieci w powiązaniu z rozwojem nowych kompetencji zawodowych, możliwość wniesienia twórczego wkładu w rozwój edukacji decyduje o współpracy z nami tych nauczycieli. Dzięki temu nie grozi nam rutyna, a na straży bezpieczeństwa stoi stała refleksja i wyciąganie wniosków.